یونس صادقی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام احضار شد/ سند

 

یونس صادقی، شهروند اهل شهرستان چرام، طی ابلاغیه ای به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شد.

به خواندن ادامه دهید