سخن بزرگان

«صاحبان سگ ها متوجه شده اند که اگر به سگ ها غذا و آب و پناهگاه و توجه بدهید آنها تصور می کنند شما خدا هستید. در حالی که صاحبان گربه ها ناچار به درک این هستند که اگر شما به گربه ها غذا، آ، پناهگاه و توجه بدهید آنها به این نتیجه می رسند که خدا هستند.»

کریستوفر هیچنز؛ خداناباور سفری: نظرات اساسی برای ناباوران

سخن بزرگان

خدای تو خیلی خیلی کوچک است- بهمین دلیل نیازمند «دفاع» در برابر هنرمندانی است که کاریکاتور می کشند، به همین دلیل او نمی تواند با درکی بهتر و جدیدتر از طبیعت نظیر فرگشت و تغییرات آب و هوا کنار بیاید…

بهمین دلیل«او» نیازمند محافظت در برابر همه تغییرات است چه ازدواج همجنس ها چه کنترل موالید…
«او» متعلق به زمانی در هزاران سال پیش است و از اینکه تو او را همراه خودت به قرن بیست و یکم می کشانی آزرده و خشمگین است.

نیراو مهتا

سخن بزرگان

«همه ما در برابر بیشتر خدایانی که بشریت هنوز به آنها ایمان دارد خداناباور هستیم. فقط در مورد یک خدا، برخی از ما جلو تر می روند.»
ریچارد داوکینز- توهم خدا

سخن بزرگان

آیا انسان فقط اشتباهی از سوی خداست؟ یا خدا فقط اشتباهی از انسان است؟
فردریش نیچه

آیا خدا را باید احساس کرد

«انسان، دیوانه است! او نمیتواند یک کرم خلق کند، اما چندین خدا خلق کرده است.»Michel de Montaigne 

به خواندن ادامه دهید

سخن بزرگان

خدا باید به کهکشان های بسیاری رسیدگی کند اما او مخصوصا نگران ماست که وقتی برهنه ایم چه می کنیم.

سم هریس

خدا انگاری چیست؟

عبارت Deist بطور معمول به آن دسته از متفکران قرن 17 ام و 18 ام گفته میشود که با مشاهده طبیعت و مطالعه علوم به این نتیجه رسیدند که خدا وجود دارد، اما مذاهب و ادیان را مسخره و زائد دانستند و روابط بین خدا و بشر توسط وحی را نابخردانه انگاشتند. اعتقادات آنان برگرفته از خردگرایی مربوط به دوران خود بود، از این رو از این عبارت دیگر کاربرد چندانی در دوران فعلی ندارد. امروزه از عبارت آزاد اندیش «Freethinker» بجای Deist برای اشاره به این نوع اندیشیدن استفاده میشود.

به خواندن ادامه دهید

بیخدایی چیست؟

ایده ای از خدا وجود دارد، و اعتقاد به آن پیش از آنکه بر پایه ی استدلال باشد، بر اساس عوامل غیر عقلیست. خداباوران به دلایل مختلف وجود خدا را قبول می کنند (معمولا از خانواده ی خود ارث می برند) و بعد سعی می کنند برای آن دلایلی پیدا کنند. البته متاسفانه اکثر ما در مورد بیشتر عقایدمان چنین روشی داریم، شما و من. نقص بزرگیست که باید درمان شود، و نیاز به تلاش بسیاری دارد. خداباوران پس از آنکه برای عقیده ی پیش فرض شده ی خود به دنبال دلیل گشتند، برهانهایی تهیه کردند، که در این سایت بررسی شد. این برهانها همگی اشتباه هستند، و هم در این سایت اشتباه آنها نشان داده شده، و هم در سراسر تاریخ، طوری که حتا برخی از خداباوران خود نیز این مطلب را قبول دارند. حال این نکته مطرح می شود، که با ابطال برهانها چه نتیجه ای می گیریم ؟

به خواندن ادامه دهید

علیت و امکان ناپذیری منطقی یک علت الهی

پاسخ  به این پرسش که «آیا از نظر منطقی امکان پذیر است که جهان علت مُوَجّدی الهی داشته باشد؟» پرتو گیرایی بر فهم مان از سرشت علیّت، منشاء جهان، و برهان های به نفع اَتئیسم خواهد بود.

به خواندن ادامه دهید

آیات برده داری قرآن

آیا به دینی که برده داری را به رسمیت بشناسد و به برده دار اجازه بدهد تا با بردگان خود تماس جنسی برقرار کند باور خواهید داشت؟ اگر پاسخ شما مانند هر انسان, انسان دوست دیگری منفی است، بدانید که شما نیز نمیتوانید باورمند به اسلام باشید. برای کسانی که بدون خواندن قرآن به آن باور دارند شاید این مسئله اندکی باور نکردنی به نظر بیاید ولی این مسئله واقعیت دارد.

به خواندن ادامه دهید