بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در مهاباد

یک شهروند در شهرستان مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به خواندن ادامه دهید