موسی اسماعیلی توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت شد

روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه، موسی اسماعیلی شهروند اهل پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به خواندن ادامه دهید