تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ۶ شهروند در ارومیه

 

یوسف عمرپور، مراد مامه‌رش، ایوب حدیثی، رحمان خدمتگذار، علی عمرپور و فریاد شیلان شهروندان ساکن پیرانشهر که اواسط بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، کماکان در یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه به صورت بلاتکلیف بسر میبرند.

به خواندن ادامه دهید