فائزه عبدی پور به مدت دو ترم از تحصیل تعلیق شد

فائزه عبدی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌ الملل دانشگاه مازندران توسط کمیته‌ انضباطی امنیتی این دانشگاه، به مدت دو ترم از تحصیل تعلیق شد.

به خواندن ادامه دهید