دستکم ۶ زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند

 

سحرگاه روز چهارشنبه ۲۲ دیماه، حکم دستکم ۶ زندانی که پیشتر در پرونده هایی از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج به اجرا در آمد.

به خواندن ادامه دهید