سخن بزرگان

خدا باید به کهکشان های بسیاری رسیدگی کند اما او مخصوصا نگران ماست که وقتی برهنه ایم چه می کنیم.

سم هریس

سخن بزرگان

خدا باید به کهکشان های بسیاری رسیدگی کند اما او مخصوصا نگران ماست که وقتی برهنه ایم چه می کنیم.

سم هریس

سخن بزرگان

دین اجازه می‌دهد آنچه در حالت عادی نشانه‌ای از دیوانگی شناخته می شود،
قابل قبول یا در برخی از موارد حتی مقدس و محترم جلوه نماید !!

سم هریس

سخن بزرگان

دوستی قدیمی به شما می‌گوید از روزی که فهمیده سرنوشت برای او مقدر کرده که با آنجلینا جولی ازدواج می‌کند، همه چیز برای او تغییر کرده است.
ممکن است بپرسید چرا چنین اعتقادی دارد؟

به خواندن ادامه دهید

سم هریس: داعش، نمونه‌ای از محمد پیامبر اسلام

سخن بزرگان

 اگر شما بر این باورید که زمین توسطِ یک نفر و
دوست دخترش که از دندهٔ او درست شده بود،
 مملو از جمعیّت شده، دوست من،
 شما یک نادان هستید.
سم هریس