سخن بزرگان

گفتن اینکه بیخدایی یک دین است مثل این است که گفته شود کچلی یک نوع رنگ مو است.

دون هیرشبرگ

سخن بزرگان

«صاحبان سگ ها متوجه شده اند که اگر به سگ ها غذا و آب و پناهگاه و توجه بدهید آنها تصور می کنند شما خدا هستید. در حالی که صاحبان گربه ها ناچار به درک این هستند که اگر شما به گربه ها غذا، آ، پناهگاه و توجه بدهید آنها به این نتیجه می رسند که خدا هستند.»

کریستوفر هیچنز؛ خداناباور سفری: نظرات اساسی برای ناباوران

سخن بزرگان

خداوند یک برنامه غیرقابل تغییر و بی نقص برای هر کس دارد …

اما شما هنوز باید در یک تلاش بیهوده دعا کنید تا تغییرش دهد.

دیوید مک آفی

سخن بزرگان

خدای تو خیلی خیلی کوچک است- بهمین دلیل نیازمند «دفاع» در برابر هنرمندانی است که کاریکاتور می کشند، به همین دلیل او نمی تواند با درکی بهتر و جدیدتر از طبیعت نظیر فرگشت و تغییرات آب و هوا کنار بیاید…

بهمین دلیل«او» نیازمند محافظت در برابر همه تغییرات است چه ازدواج همجنس ها چه کنترل موالید…
«او» متعلق به زمانی در هزاران سال پیش است و از اینکه تو او را همراه خودت به قرن بیست و یکم می کشانی آزرده و خشمگین است.

نیراو مهتا

سخن بزرگان

من به هیچ چیز اعتقادی ندارم و بیشتر مردم، حتی تحصیلکرده ها فکر می کنند هر کسی باید به چیزی «اعتقاد» داشته باشد، که اگر یک نفر خداناباور نباشد باید یک خداناباور متعصب باشد و اگر کسی فکر نکند که سرمایه داری بی نقص است باید یک سوسیالیست سرسخت باشد و اگر کسی باایمان به X کور نشده باشد باید حتما با ایمان به ضد X کور شده باشد یا معکوس X. عقیده خودمن این است که ایمان، مرگِ هوشمندی است.

رابرت انتون ویلسن

سخن بزرگان

«همه ما در برابر بیشتر خدایانی که بشریت هنوز به آنها ایمان دارد خداناباور هستیم. فقط در مورد یک خدا، برخی از ما جلو تر می روند.»
ریچارد داوکینز- توهم خدا

از کجا میدانید خدا وجود ندارد؟

پاسخ کوتاه:

به دلیل اینکه دلیل معتبری برای وجود خدا وجود ندارد و دلایل معتبری برای عدم وجود خدا وجود دارند. بنابر این اعتقاد داشتن به وجود خدا نامعقول است.

به خواندن ادامه دهید

سخن بزرگان

آیا انسان فقط اشتباهی از سوی خداست؟ یا خدا فقط اشتباهی از انسان است؟
فردریش نیچه

آیا خدا را باید احساس کرد

«انسان، دیوانه است! او نمیتواند یک کرم خلق کند، اما چندین خدا خلق کرده است.»Michel de Montaigne 

به خواندن ادامه دهید

سخن بزرگان

اگر خداوند می خواهد جلوی شر را بگیرد اما نمی تواند؟ پس او قادر مطلق نیست.
اگر خداوند می تواند، اما نمی خواهد جلوی شر را بگیرد؟ پس او بدخواه است.
اگر خداوند هم می تواند و هم مایل است جلوی شر را بگیرد؟ پس شر از کجا می آید؟
اگر او نه می تواند نه می خواهد جلوی شر را بگیرد؟ پس چرا او خود را خدا می نامد؟
اپیکوروس