اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان

روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا در آمد.

به خواندن ادامه دهید

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان قزوین

سحرگاه روز گذشته، شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی قزوین به اجرا درآمد.

به خواندن ادامه دهید

زندان ارومیه؛ انتقال دستکم یک زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه، یک زندانی در زندان ارومیه که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، جهت اجرای حکم به یکی از سلول های انفرادی این زندان منتقل شد.

به خواندن ادامه دهید

فرمان و انجام حکم اعدام در آذر ماه ۱۳۹۷

  با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده  ازنقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان، طی دوره زمانی یک ماه گذشته، که  نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل این قتل دولتی باشد.

به خواندن ادامه دهید