سخن بزرگان

گفتن اینکه بیخدایی یک دین است مثل این است که گفته شود کچلی یک نوع رنگ مو است.

دون هیرشبرگ

سخن بزرگان

خداوند یک برنامه غیرقابل تغییر و بی نقص برای هر کس دارد …

اما شما هنوز باید در یک تلاش بیهوده دعا کنید تا تغییرش دهد.

دیوید مک آفی

سخن بزرگان

خدای تو خیلی خیلی کوچک است- بهمین دلیل نیازمند «دفاع» در برابر هنرمندانی است که کاریکاتور می کشند، به همین دلیل او نمی تواند با درکی بهتر و جدیدتر از طبیعت نظیر فرگشت و تغییرات آب و هوا کنار بیاید…

بهمین دلیل«او» نیازمند محافظت در برابر همه تغییرات است چه ازدواج همجنس ها چه کنترل موالید…
«او» متعلق به زمانی در هزاران سال پیش است و از اینکه تو او را همراه خودت به قرن بیست و یکم می کشانی آزرده و خشمگین است.

نیراو مهتا

سخن بزرگان

«همه ما در برابر بیشتر خدایانی که بشریت هنوز به آنها ایمان دارد خداناباور هستیم. فقط در مورد یک خدا، برخی از ما جلو تر می روند.»
ریچارد داوکینز- توهم خدا

آیا خدا را باید احساس کرد

«انسان، دیوانه است! او نمیتواند یک کرم خلق کند، اما چندین خدا خلق کرده است.»Michel de Montaigne 

به خواندن ادامه دهید

سخن بزرگان

اگر خداوند می خواهد جلوی شر را بگیرد اما نمی تواند؟ پس او قادر مطلق نیست.
اگر خداوند می تواند، اما نمی خواهد جلوی شر را بگیرد؟ پس او بدخواه است.
اگر خداوند هم می تواند و هم مایل است جلوی شر را بگیرد؟ پس شر از کجا می آید؟
اگر او نه می تواند نه می خواهد جلوی شر را بگیرد؟ پس چرا او خود را خدا می نامد؟
اپیکوروس

سخن بزرگان

خدا باید به کهکشان های بسیاری رسیدگی کند اما او مخصوصا نگران ماست که وقتی برهنه ایم چه می کنیم.

سم هریس

سخن بزرگان

خدا باید به کهکشان های بسیاری رسیدگی کند اما او مخصوصا نگران ماست که وقتی برهنه ایم چه می کنیم.

سم هریس

خدا انگاری چیست؟

عبارت Deist بطور معمول به آن دسته از متفکران قرن 17 ام و 18 ام گفته میشود که با مشاهده طبیعت و مطالعه علوم به این نتیجه رسیدند که خدا وجود دارد، اما مذاهب و ادیان را مسخره و زائد دانستند و روابط بین خدا و بشر توسط وحی را نابخردانه انگاشتند. اعتقادات آنان برگرفته از خردگرایی مربوط به دوران خود بود، از این رو از این عبارت دیگر کاربرد چندانی در دوران فعلی ندارد. امروزه از عبارت آزاد اندیش «Freethinker» بجای Deist برای اشاره به این نوع اندیشیدن استفاده میشود.

به خواندن ادامه دهید

بیخدایی چیست؟

ایده ای از خدا وجود دارد، و اعتقاد به آن پیش از آنکه بر پایه ی استدلال باشد، بر اساس عوامل غیر عقلیست. خداباوران به دلایل مختلف وجود خدا را قبول می کنند (معمولا از خانواده ی خود ارث می برند) و بعد سعی می کنند برای آن دلایلی پیدا کنند. البته متاسفانه اکثر ما در مورد بیشتر عقایدمان چنین روشی داریم، شما و من. نقص بزرگیست که باید درمان شود، و نیاز به تلاش بسیاری دارد. خداباوران پس از آنکه برای عقیده ی پیش فرض شده ی خود به دنبال دلیل گشتند، برهانهایی تهیه کردند، که در این سایت بررسی شد. این برهانها همگی اشتباه هستند، و هم در این سایت اشتباه آنها نشان داده شده، و هم در سراسر تاریخ، طوری که حتا برخی از خداباوران خود نیز این مطلب را قبول دارند. حال این نکته مطرح می شود، که با ابطال برهانها چه نتیجه ای می گیریم ؟

به خواندن ادامه دهید