یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت شد

یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به خواندن ادامه دهید

فاطمه تدریسی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد

روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت، فاطمه (مژگان) تدریسی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

به خواندن ادامه دهید

در جریان تجمعات اعتراضی معلمان؛ فاتح عثمانی در سنندج بازداشت شد

روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، فاتح عثمانی، معلم بازنشسته ساکن سنندج در جریان تجمع اعتراضی معلمان این شهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به خواندن ادامه دهید

فریدون نبی با تودیع قرار وثیقه از زندان نقده آزاد شد

روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، فریدون نبی، شهروند اهل پیرانشهر و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان نقده آزاد شد.

به خواندن ادامه دهید

همزمان با انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین؛ امیرحسین مرادی اعتصاب کرد

امیرحسین مرادی، شهروند بازداشتی ساکن تهران به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب زد.

به خواندن ادامه دهید

عاتکه رجبی توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد

روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، عاتکه رجبی، معلمی که پیشتر به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از محل کار خود اخراج شده بود، توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به خواندن ادامه دهید

موسی اسماعیلی توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت شد

روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه، موسی اسماعیلی شهروند اهل پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به خواندن ادامه دهید

امیرحسین مرادی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

روز دوشنبه هجدهم اردیبهشت ماه، امیرحسین مرادی، شهروند ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به خواندن ادامه دهید

غفار رضائیان توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد

غفار رضائیان، شهروند اهل زنجان روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به خواندن ادامه دهید

زاهدان؛ مسعود آبیل موقتا آزاد شد

طی روزهای اخیر، مسعود آبیل اهل زاهدان با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد. وی پیشتر در اواخر اسفندماه سال گذشته در این شهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

به خواندن ادامه دهید