نظر شاملو درباره مذهب

داستان خسرو پرویز و صاحب نامه

خشونت و مسیحیت

4 Questions for an Atheist

جرج کارلین – شوخی با خدا

چرا دین خطرناک است!

کریستوفر هیچنز: اگر می‌خواهید نسبت به ابهت چیزی غرق در احترام و شگفتی شوید…

سم هریس: داعش، نمونه‌ای از محمد پیامبر اسلام

بحث و گفتگوی مت دیلاهانتی با یک مسلمان در برنامه رادیوی اینترنتی نان-پرافیت درباره اسلام

Richard Dawkins takes on Religion-زیرنویس فارسی