گزارشی از آخرین وضعیت دو زندانی در زندان عادل آباد شیراز

پرویز برزو و شمیلا عرب زاده، دوران محکومیت خود را در زندان عادل آباد شیراز سپری می‌کنند. این شهروندان به همراه ۴ تن دیگر شهریورماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در ارتباط با گرویدن به مسیحیت بازداشت شدند. این شهروندان نهایتا توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز محاکمه و آقای برزو به ۸ سال و هفت ماه و خانم عرب زاده به ۳ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند. محکومیت پرویز برزو با تسلیم به رای به ۴ سال و ۶ ماه حبس تقلیل یافت. همچنین با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه و شانزده روز حبس برای خانم عرب زاده قابل اجرا است. دادگاه همچنین حکم بر معدوم سازی کتب و نشریات مکشوفه مربوط به مسیحیت داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرویز برزو و شمیلا عرب زاده، دوران محکومیت خود را در زندان عادل آباد شیراز سپری می‌کنند.

پرویز برزو در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۹۹ توسط ماموران اطلاعات نیروی انتظامی شیراز در منزل خود در این شهر بازداشت شد. در خصوص همین پرونده پیشتر شمیلا عرب زاده، محمد شیرالی به همراه همسرش ندا ایزدنشان، محمد همتی و فاطمه کوشکی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

از میان این افراد، محمد شیرالی، ندا ایزدنشان، محمد همتی و فاطمه کوشکی مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

بازداشت این شهروندان در ارتباط با گرویدن به مسیحیت صورت گرفته است. موضوعی که دستگاه‌های امنیتی آن را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

این شهروندان نهایتا توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی محاکمه شدند. براساس حکمی که در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۹ صادر و به این افراد ابلاغ شده است. پرویز برزو از بابت اتهامات  “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور” به مجموعا ۸ سال و هفت ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری، شمیلا عرب زاده، محمد شیرالی و ندا ایزدنشان از بابت اتهامات “عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه های معاند نظام” هر یک به مجموعا ۳ سال و سه ماه و ۲ روز حبس تعزیری و محمد همتی به اتهامات “عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه های معاند نظام و توهین به رهبری” به مجموعا ۴ سال و شش ماه و ۳ روز و فاطمه کوشکی از بابت اتهامات “عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری” به مجموعا ۳ سال ده ماه و ۱۷ روز زندان و معدوم کردن کتب و نشریات مشکوفه (مرتبط با مسیحیت) محکوم شدند. از میان این شهروندان مجازات ندا ایزدنشان و فاطمه کوشکی به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای شمیلا عرب زاده، محمد شیرالی، ندا ایزدنشان، محمد همتی و فاطمه کوشکی مجازات ۳۱ ماه و ۱۶ روز زندان قابل اجرا خواهد بود. همچنین محکومیت پرویز برزو با تسلیم به رای به ۴ سال و ۶ ماه حبس تقلیل یافت.

متن دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب شیراز عینا در ادامه می آید:

“به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

جلسه رسمی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به تصدی امضا کننده زیر، دکتر سید محمود ساداتی رئیس دادگاه جهت رسیدگی به پرونده کلاسه … اتهامی آقایان پرویز برزو فرزند ناصر با کد ملی … بازداشت موقت از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ متهم به تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور. محمد شیرالی فرزند قاسم با کد ملی … دارای سابقه محکومیت کیفری و خانم ها ندا ایزدنشان فرزند نصرالله با کد ملی … و شمیرا عرب زاده فرزند عبدالفتاح تبعه افغانستان هر سه نفر آزاد با قرار قبولی وثیقه متهمند به عضویت در گروه های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه های معاند نظام و بر هم زدن امنیت کشور. آقای محمد همتی فرزند جلال با کد ملی … آزاد با قرار قبولی وثیقه، متهم به عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه های معاند نظام، توهین به مقام معظم رهبری و خانم فاطمه کشکولی فرزند عبدالرضا با کد ملی … آزاد با قرار قبولی وثیقه، متهم به عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به مقام معظم رهبری در وقت مقرر تشکیل گردید.

دادگاه پس از رسیدگی ختم دادرسی اعلام و به شرح زیر انشا رای می نماید:

رای دادگاه با استعانت از درگاه احدیت نظر به محتوای پرونده و گزارش پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی استان فارس و کیفرخواست صادره با توجه به اقرار صریح متهمین، پرویز برزو فرزند ناصر، محمد شیرالی فرزند قاسم، محمد همتی فرزند جلال و خانم ها ندا ایزدنشان فرزند نصرالله و شمیرا عرب زاده فرزند عبدالفتاح و فاطمه کوشکی فرزند عبدالرضا و کشف اسناد و مدارک فرقه مسیحیت صهیونیستی در منزل آنها بزه های انتسابی به نامبردگان را محرز دانسته و متهم ردیف اول پرویز برزو از نظر تشکیل گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور به استناد ماده ۴۹۸ قانون تعزیرات به ۶ سال و یک رو حبس تعزیری و از نظر عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور با استناد ماده ۴۹۹ قانون تعزیرات به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و با رعایت مواد ۲ و ۱۸ و ۲۷ و ۳۶۴ و ۲۱۵ و بند ب ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد. و متهمین آقای محمد شیرالی و خانم ها ندا ایزدنشان، شمیلا عرب زاده، از نظر عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور به استناد ماده ۴۹۹ قانون تعزیرات هر یک به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و از نظر فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه های معاند نظام به استناد ماده ۵۰۰ تعزیرات هر یک به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری با رعایت مواد ۲ و ۸ و ۲۷ و ۳۶۴ و بند ب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند. متهم محمد همتی از نظر عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور به استناد ماده ۴۹۹ قانون تعزیرات به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و از نظر فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه های معاند نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و از نظر توهین به مقام رهبری به استناد ماده ۵۱۴ قانون تعزیرات به ۱۵ ماه و یک رو حبس تعزیری با رعایت موارد ۲ و ۱۸ و ۳۶۴ و بند ب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد. متهم فاطمه کوشکی از نظر عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور به استناد ۴۹۹ قانون تعزیرات به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری از نظر توهین به مقام معظم رهبری با استناد ماده ۵۱۴ قانون تعزیرات به ۱۵ ماه و یک روز حبس تعزیری با رعایت مواد ۲، ۱۸ و ۲۷ و ۱۶۴ و بند ب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد. و لاکن در خصوص خانم ها فاطمه کوشکی و ندا ایزدنشان ۲۷ ماه از مجازات اشد نامبردگان به استناد ماده ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی به مدت ۵ سال معلق می نماید و نامبردگان در این ایام موظف به معرفی ماهانه خود به پلیس اطلاعات و امنیت محل سکونت می باشند این رای در خصوص متهمین خانم شمیلا عرب زاده و محمد همتی غیابی مستندا به ۴۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری قابل واخواهی در این دادگاه ۲۰ روز پیش از ابلاغ می باشد و در خصوص سایر متهمین حضوری مستندا به مواد ۴۲۷ و ۴۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان ۲۰ روز پس از ابلاغ می باشد. ضمنا کتب و نشریات مکشوفه معدوم گردد. / رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز- سیدمحمود ساداتی”.

پرویز برزو، ۶۰ ساله، فرزند ناصر، شمیلا عرب زاده فرزند عبدالفتاح از اتباع کشور افغانستان، محمد شیرالی، فرزند قاسم، ندا ایزدنشان، فرزند نصرالله، محمد همتی فرزند جلال و فاطمه کوشکی فرزند رضا از ساکنین شیراز هستند. پرویز برزو و شمیلا عرب زاده هم اکنون دوران محکومیت خود را به ترتیب در بندهای سیاسی و زنان زندان عادل آباد شیراز سپری می‌کنند. به علاوه محمد شیرالی در خصوص پرونده‌ای دیگر از بابت اتهامات با جرایم عمومی هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s