درباره من

من مازیار یک ایرانی هستم و ۲۸ سال دارم. من یک مسلمان زاده بودم که میل به دانستن داشتم
صفحه ی من جهت نقد ادیان نوشته میشود.مطالب نوشته شده من ممکن است از نظر برخی کفر آمیز و توهین آمیز باشند همچنین خواندن و نشر مطالب  در برخی کشورها ممکن است غیر قانونی و خطرناک باشد. اینجا مکانی برای گفتمان سالم میان بی خدایان، شکاکین و دینداران میباشد و اظهار نظر کاملا آزاد است.

از طرفی اطلاع رسانی درباره حقوق بشر را وظیفه انسانی خود میدانم٫ همه انسانها باید حقوق خود را از لحاظ اجتماعی٫مدنی و شهروندی بدانند.

صفحه من در فیسبوک

Maziar Dawkins

20180107_120241